ارتباط با دید

پلتفرم دید

ارتباط با دید

 

برای ارتباط با مجموعه دید از راه های زیر میتوانید اقدام نمایید.

آدرس: آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان ورزش - ساختمان آوا 

شماره تماس: 02191010517

شماره تماس: 04491014488

آدرس ایمیل : info@didd.ir

 

Top