درباره دید

درباره دید

(بزرگترین پایگاه اطلاعات افراد،مشاغل و شهرها)

 

مجموعه دید در سال 1402 با هدف جمع آوری اطلاعات افراد، مشاغل و شهرها قدم بر عرصه فعالیت نهاده است. هدف از تاسیس این مجموعه دسترسی سریع، آسان و رایگان افراد با مشاغل و ایجاد بستری برای معرفی مشاغل و خدمات آنها است. اطلاعاتی در مورد شهر ها از قبیل اطلاعات شرکت ها و ادارات دولتی و خصوصی، اماکن گردشگری و دیدنی های شهر ها و ...، استخدام و استفاده از ظرفیت های نیروی کار، یافتن سریع نیروی کار و صنعتگر در اسرع وقت، فروشگاه ها و ارائه دهنگان خدمات حمل و نقل و ... در دید ارائه میشوند.

امید آن داریم تا با مشارکت شما بزرگواران روزی فرابرسد تا به اهداف مجموعه نائل آییم.

 

نماد اعتماد

 

Top